ወኻሩ ወኻሩ … ካብዚ እንታይ ትመሃሩ?

News ትግርኛ
tplf-lie-machine
ብማይ ዘይጠፍእ ሓዊ እንተሎ ቅንኢ ጥራሕ እዩ። ሓቂ ምሳና`ያ ፡ ሓቂ ምዝራብ ድማ ክቡር ህያብ`ዩ ፡፡ ካብ ኣፍ ሑሱራትን ንዱያትን ክትወጽእ ግና ዘበት።

ካብ ሚካኤል ይሳቅ

ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ክህሉ ባህርያዊ እዩ። ግና’ቲ ብመንነቱ ዝኾርዕ ፡ ብሃገራዉነቱ ዝሕበን ዜጋ: ህዝቢ ሃገር መንግስቲ ክትንከፍ ከምዘየፍቅድ ፡ ድሮ ኣብዚ ሳልስቲ ደጋጊሙ ኣነጺርልኩም። ህደማ ሓሶትኩም ዒቕ ኢልዎ። ዝደቀሰ እንተመሰለ ቋሕ ኢሉ ከምዘሎ ደኣ ኣርኣየኩም። ከምቲ ወትሩ ዘበርክተልኩም ገጸ በረኸት ድማ ዲኖ ህበይ ደኣ ከደነኩም። መዓልታዊ መዓልቲ ሓሶት ኣሎ ዲዩ? እንድዒ ከኣ ሓድሽ ዓዉደ -ኣዋርሕ ከይህሉ ሎምስ ካን ናብ ጸለል ጸለል እዩ ግዲ ኣድሂብልኩም።

ወዳጀ ሃበስ ቀደስ። ኣንጭዋ ጸደፈት ድሙ ተዓንቀፈት ። ዝብኢ ኣብ ዘይፈልጥ ዓዲ ከይዱ ማእሲ ኣንጽፉለይ በለ ቂቂቂቂቂቂ ክንድዚ ደሮና ቦኾኽ፡ ቀዳሞት ኣቦታት ሓቅነቶም ንኸነጽሩ ‘ኣነ እጠርጥ እምበር ኣይፈስውን እየ’ ዝብልዎ ዝነበሩ ብሂል የዘኻኽረካ ። ወረግ ነቲ ዉዳቕ ሓሶትኩም ኣቐንይ ኣቐንይ ዘይተብልዎ ገለ መሳለዪ ተኾነኩም። ካን ንግፍ ንግፍ ፡ ዶስ ዋላ ወያ ገመድኩም ትጸበኩም ያ ዘላ ?? የግዲ ደም ሰማእታት ከደኣ ኣበይ ክገድፈኩም፡ ህዝብን ንብረት ህዝብን ክትንከፍ ዕልል ምባል ናበይ ንምብጻሕ ዩ? ኤኤኤ 60 ኣላታ ንፋለጥ እሞ ንማለጥ። 

ኣብ ታሪኽ ፍጡራት ኸልቢ ጥራይ`ዩ ትፍኡ ክልሕስ ዝረኣና። እንሆ ድማ ሎምዘበን ወድሰብ ትፍኡ ክልሕስ ብሪኦ ንርኢ ኣሎና።

ጥርሑ ፊስቶ ሻንኬሎ ጌርካ ክትመልኦ ግቡእካ ዩ፡ ኩባያ ጌርካ ክትሰቲ ድማ መሰልካ ዩ ፡ ነዚ ጎሲኻ ግና ሃበስ ቀደስ … ንሙካኑ ሓዉ ቶም ዝሓለፉ ጀጋኑ ዲኻ?

ኣዴታት ህጻናት እናወቓዕኻ … ሃገር ሓዊ ክኣትዋ ፥ ህዝቢ ክጭፍጨፍ ፥ ሓድነት ክበታተን ፥ ጥሙሕ ተሃንካ እናጉሳዕካ ፡ ፍትሒ`ዶ ፍትፍት ክንምጽእ ኢና ፡ ቀሪብና ኢና ፡ መዓልትና ኣኺላ`ያ ገለመለ ምባል …ቂቂቂቂቂ ኣበይ ፥ ብኸመይ? ኣብ መናድቕ ኮምፒዩተር ኮንካ? ሓርማዝ ኣብ ቅድሜኻ ከሎ አሰር ሓርማዝ ምንዳይ ዝበሃል ከምዚ ናታትኩም ኣይነት ኢዩ።  ።

ካብ ጸባ ዘተረኽበ’ስ ካብ ማይ ጸባ! ደይ ብቐደሙ`ከ ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም እንድዩ ተባሒሉ። ደሓን ፡ መዓልትኹም ጥራሕ ተጸበዩ።

ካብ ጸባ ዘተረኽበ’ስ ካብ ማይ ጸባ! Taking the lousy doctored picture aside, one thing is telling here: Woyane and its puppets are simply acting out of a pipe-dream, a dream and temper tantrum, always wishing to destroy anything good that’s Eritrean.
ካብ ጸባ ዘተረኽበ’ስ ካብ ማይ ጸባ! Taking the lousy doctored picture aside, one thing is telling here: Woyane and its puppets are simply acting out of a pipe-dream, a dream and temper tantrum, always wishing to destroy anything good that’s Eritrean.