ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን (ቀዳማይ ክፋል)

News Politics ትግርኛ
መግዛእታዊ ሓይሊ ጥልያን፡ ንኤርትራ ሓዲጋ ክትወጽእ እንተኾይና፡ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጲያ ኣሪኪባ ክትኸይድ ዝግድድ፡ ኣቐዲማ ምስ ኢትዮጵይ ዝኣተወቶ ውዕል ኣሎ፡፡ በቲ ውዕል መሰረት ድማ፡ ኣኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ እዩ ዘለዋ
“መግዛእታዊ ሓይሊ ጥልያን፡ ንኤርትራ ሓዲጉ ምስዝወጽእ ፡ ንኤርትራ መሊሱ ናብ ኢትዮጲያ ኣሪኪቡ ክኸይድ ዝግድድ፡ ኣቐዲሙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተዎ ውዕል ኔሩ፡፡ በቲ ውዕል መሰረት ድማ፡ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ እዩ ኔሩዋ።” – ኣይተ ገብሩ ኣስራት

ደበሳይ ነባራይ:

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብድምጺ ራድዮ ኣሜሪካ መደብ ትግርኛ ዝፍኖ : ቃለ መሕተት ምስ ፕረዚደንት ክሌሌ ትግራይ ነበር ኣይተ ገብሩ ኣስራት ( ደመኛ ጸሊኢ ህዝቢ ኤርትራ ) ንጉዳይ ኤርትራ ኣመሌኪቱ ኣብ’ቲ መጽሓፉ ኣስፊርዎ ዘል መብርሂ ንክህበሉ ተሓቲቱ ምንባሩን፡ ኣብ ቅርሕንትን ጽሌእን : ኣብ ሕልምን ሓሶትን ዝተመርኮሰ ዝሃቦ መሌሲ ዳርጋ ኩላትና ተኸታቲሌናዮ ክንከውን ተስፋ እገብር : ስለዚ ከምቲ ናቱ ዓጀውጀው ዘይኮነ : ኣብ ጭቡጥ መወከሲና ተመርኰሰ ከም ኩለ ኤርትራዊ ብፍቕሪ ሃገሩ ዝሓምም ገለ ክብል ክፍትን እየ።

ትሕዝቶ ጽሑፈይ ከምቲ ኣብ ኣርእስተይ ጠቒሰዮ ዘለኹ፡ ጠንቂ ግጭት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን : ዝሓለፈ መድረኻትን በጺሕዎ ዘል ደረጃን ኮይኑ፡ ኣብ 3 ክፋሌል መቓቒለ ከቕርቦ ክፍትን እየ። እንሆ 1ይ ክፋል ሰናይ ንባብ።

Download (PDF, 210KB)