ናይ ሽሮ ፈጣዕ ፈጣዕ ጣይታ ክሳብ ዝቐርብ !

ብ ተስፋማርያም ሓጎስ፡ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ መንነቶም ብግቡእ ዝርድኡን ዝፈልጡን እዮም ። ኣብ እንርከቦ ኣህጉር ይኹን ከባቢ ድማ ሓይሎም ዝፈልጡን ሓይሊ ካልኦት ኣጸቢቖም ዝፈልጡ ኣብ ባዶ ጃህራን ፈኸራን ዘይኣምኑ እዮም ። ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንሰላም ቀዳምነት ዝህቡ ተገዲዶም እንተዘይኮይኑ ንዂናት ከም መፍትሒ ዘይኣምኑ እዮም። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኲናት ኣዊጆም ኣይፈልጡን እዮም […]

Continue Reading

The UNSC, SEMG, Susan Rice, Ethiopia et al: When Will the Shenanigans End?

By Alem Fisshatzion, This month marks yet another dark milestone in the Eritrean nation’s history as she was once again dealt a very unfair and shameful blow under the belt by the latest report of the Somalia-Eritrea Monitoring Group (SEMG) presented on 18 February 2016. Although the report states that the Monitoring Group did not […]

Continue Reading