እሳተ ጎሞራ ኢና! ወይለኡ ሰላምና ክዘርግ ዝፍትን !

ብ ተስፋማርያም ሓጎስ፡ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐን ዝመረረን ናይ ሓርነት ቃልሲ ዘካየደን ኣዝዩ ረዚን መስዋእቲ ዝኸፈለን ህዝቢ ፡ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመታት ደማዊ ቃልሲ ከካይድ እንከሎ፡ ክልተ ኣብ በበይኑ መስመር ጠጠው ዝበላ ርእሰ ሓያላን ዓለምና እናተባራረያ ኣብ ጎድኒ ጸላኢና ደው ብምባልን ካብ […]

Continue Reading

ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን (ህ.ግ.ደ.ፍ) መሰረት ኤርትራዉነት አዩ

ብ ዘርኦም ሃይሉ፡ ህ.ግ.ደ.ፍ ከም ውጽኢት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ አዋናት ፖሊቲካዊን ወታሃደራውን ጥርናፈታት ዝነበረን ሃገራዊያን ምንቅስቓሳት ኤርትራ  አዩ።  ካብ ምንቅስቓስ ማሕበር ሸውዓተ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ተ.ሓ.ኤ ቀጺሉ  ህ.ሓ.ሓ.ኤ ኣብ መወዳአታ ቅድሚ ናጻነት ድማ ህ.ግ.ሓ.ኤ ኮይኑ  ዝወጸ ፖሊቲካዊ ሓይሊ አዩ። አዘን ኩለን ከም ሰንሰለት ታኣሳሲረን  ንህ.ግ.ደ.ፍ ዘፍረያ ፖሊቲካዊያን ሓይሊታት ኣብቲ ንናጽነት ኤርትራ ንምምጻአ ዝተገብረ መሪር ቃልሲ ነናተን […]

Continue Reading

The Politics of Irrelevance: Elias Kifle, Gebru Asrat, Obama and the Eritrean Treason Mafia

By Hillal, For more than two weeks, we have been entertained by the fairy tale stories of Elias Kifle (Editor of Ethiopian Review), the dual mentality and inferiority laden mindset of Gebru Asrat, the cry for help and the desperation and hopelessness of the Eritrean treason riff raffs and Obama’s Kodak moment of shame-the meeting […]

Continue Reading

Eritrea, Shaebia and Isaias: United and Indivisible

By Hillal, ERITREA, Shaebia and Isaias are at the center of the Woyane political universe. Ethiopia seems to be their part time project or an afterthought. The brutal tribal junta despite enjoying absolute power in Ethiopia is obsessed and fixated with Eritrea. They know perfectly well that Eritrea, Shabeia and Isaias are one and the […]

Continue Reading

Bereket Simon Terrified by Shaebia’s “Hade Libi – Hade Hzbi” Slogan. Why?

“Hade Libi – Hade Hzbi” slogan is the imaginative conception of the Eritrean people, the first movement of our revolution, and the cultural and political expression of our experience that brings peace and harmony.” – Mabrhatu Asfaha By Mebrahtu Asfaha, Ethiopian’s Head of Government Communication Office Mr. Bereket Simon, in his recent paltalk discussion with Eritrean […]

Continue Reading