ወያነ፥ 40 ዓመት ዝኽሪ ልደት ዶ? ወይስ መፋነዊ ዕርበት?

ብ ተወልደ ብእምነት፡ እቲ ቅድሚ ኣርብዓ ዓመት እገብር፡ ዝምርሓሉ ንጹር ስነ-ሓሳባውን ፖለቲካውን ፕሮግራም ከይሓዘ፡ መስመሩን ኣንፈት ጕዕዙኡን ከይፈለጠ፡ ደደቢት ኣብ ዝተባህለ በረኻ፡ ወርሒ ለካቲት 1975 ዝተኣኻኸበ ጕጅለ፡ ነታ ወርሒ ከም ናቱ ፍልይቲ ብጽሒት ወሲዱ፡ ዓመት-መጸ፡ “ዝኽሪ ብረታዊ ተጋድሎ” ተባሂላ ክትብዓል ከም ልምዲ ኣተኣታቲውዋ ጸኒሑ። ኣብ 1975 ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽን ቅልጡፍን ምዕባሌታት ዝተኸስተሉ ወቕቲ ኾይኑ፡ […]

Continue Reading