President Isaias conducted interview with local television about the first Saudi-African Summit

ቃለ-መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ቀዳማይ ዋዕላ ስዑዲ- ዓረብን ኣፍሪቃን

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ርያድ ኣብ ዝተቓንዐ ቀዳማይ ዋዕላ ስዑዲ- ዓረብን ኣፍሪቃን ኣብ ዝተሳተፈሉ፡ ምስ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑዲ ዓረብን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ስዑዲን ምስ ሓያሎ መራሕቲ ኣፍሪቃን ርክባት ኣካይዱ ነይሩ። ብዛዕባ’ቲ ዋዕላን ዝነበረ ርክባትን ብዝምልከት ወኪል ሚኒስትሪ ዜና ብ13 ሕዳር ኣብ ሪያድ ብቋንቋ ዓረብ ዘካየዶ ቃለ-መጠይቕ፡ ብትግርኛ ተተርጒሙ ኣሎ። ኣብዚ […]

Continue Reading

ገስጋስ 5 ዓመት እንታይ ምመሰለ?

እቲ ሃዋህው ብኡ ቀጺሉ እንተዝነብር፡ ገስጋስ ሓሙሽተ ዓመት፡ እንታይ ኮን ምመሰለ? ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት፡ ኣብ ወርሓት መስከረምን ጥቅምቲን 2018፡ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ 20 ዓመታት ኩነተ-ተጻብኦ ዳግም ተኸፊቱ፡ ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ብኣዝዩ ሕጉስ መንፈስ ዝተራኸበሉ፡ ቁጠባዊን ንግዳዊን ንጥፈታት ህይወት ክዘርእ ዝጀመረሉ፡ ምስ ወደባት ዘራኽብ መስመራት መጓዓዝያ ንምሕዳስ ላዕልን ታሕትን ዝበሃለሉ ዝነበረ ትስፉው እዋን’ዩ ነይሩ። እቲ […]

Continue Reading
President Isaias visited the Dongfan Electric Corporation in China

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሽርክነትን ወፍርን ዘተኰረ ርክባት፡ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበ-ስልጣን ናይ ወፍሪ ትካላት ኣካዪዱ

ኣብ ቻይና ወግዓዊ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሎሚ ናብ ኣገደስቲ ቦታታትን ትካላትን ልምዓት ዑደት ብምክያድ፡ ኣብ ሽርክነትን ወፍርን ዘተኰረ ርክባት፡ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበ-ስልጣን ናይተን ትካላት ኣካዪዱ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ብኣካየድትን ሰራሕተኛታትን ተሰንዩ፡ ኣብ ምፍራይን ምምስራሕን ቃንጥሻ ዝነጥፍ ኩባንያ ባዮቴክኖሎጂ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምፍራይ ንፋሳዊ፡ ጸሓያዊ፡ ሃይድሮጅናዊ፡ ተተካኢ ጸዓት፡ ኒኲሌሳዊ ጸዓትን ተሓዳሲ ጸዓትን ዘጠቓልል ምዕቡል መሳርሒታት ዘፍሪ […]

Continue Reading
Lt. David P.P. Cracknell with Eritrean police troops

ብሪጣንያ፡ ታሪኽ ዘይርስዖ በደል

ዝምታ ብሪጣንያ ቀንዲ ዕላማኡ ኤርትራ ብቑጠባ ርእሳ ከምዘይትኽእል ኣእሚንካ፡ መሰረታዊ መሰል ህዝባ ነፊጉን ጓዕጺጹን ምስ ኢትዮጵያ ንምጽንባራ’ዩ ነይሩ። እዚ ታሪኽ ዘይርስዖ በደል’ዚ፡ ንብሪጣንያ ሓንቲ ካብ ቀንዲ ተሓተትቲ ናይ’ቲ ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝወረደ ኣደራዕን ዕንወትን ይገብራ። ቅድሚ 70 ዓመታት – ምስ ምዝርዛር ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ካብ ኣፍሪቃ – ግዝኣት ኢጣልያ ዝነበራ ሃገራት (ሊብያን ሶማልያን) ናጽነተን […]

Continue Reading
President Isaias and PM Abiy met TPLF leader

ሰላም ምስ ህዝቢ ኤርትራ መተካእታ ዘይብሉ ሕርያ!

“ካብ ሕጂ ንድሓር፡ ማእዝኑ ዝሰሓተ ስብከት፡ ህድማ ንቕድሚት ንህዝቢ ትግራይ ዘርብሕ ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ዝሓለፈ ጸገማት ብግብሪ ርእይዎ፣ ተማሂርሉ ኣሎ። ሕጂ’ውን ሃናጺ ኣበርክቶ ክገብር፡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝምድናኡ ከደልድል፣ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘለዎ ሰፊሕ ረብሓ ተወሃሂዱ ክሰርሓሉ ዕድል ኣለዎ። ብዛዕባ’ዚ መምህር ዘድልዮ ኣይኮነን። ናይ ቀደም ታሪኽ ከይጸብጸብካ፡ ዝሓለፈ ሰለስተ ዕንደራታት እኹል ትምህርቲ’ዩ። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ […]

Continue Reading

ኣይረሳዕናዮን!

እዛ ጽሕፍቲ ነቶም በዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ኣገባብ ብወያነ ትግራይ ብግፍዓዊ ኣገባብ ካብ ኢትዮጵያ ንዝተሰጎጒ ኩሎም ኤርትራዊያን ወለደይን ኣሕዋተይን መዘከርታ ክትኮነለይ ኣወፍየያ ኣለኹ። ብ ጓል ፈዳይን ሻዕቢያ ቫይናክ ሓደ ካብ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን፣ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኤርትራዊያንን ዝተፈጸመ፣ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግፍዒ፣ እቲ ብወየንቲ ተጋሩ፣ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዝነበሩ ኤርትራዊያን ዝተፈጸመ ማእሰርቲ፣ ዝምታ […]

Continue Reading

ሪፖርታጅ: መበል 26 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሆላንድ

ብ ዘርኣይ ሰሎሞን ኤርትራዊ ነባሪ ሆላንድ፡ ኣብ ምሽብሻብ ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ኢዩ ተጸሚዱ ዘሎ። ነታ ሰላሳ ዓመት መመላእታ ክቡር ደሙን ህይወቱን፡ መባእ ሃገር ንምዃን ብሉጻቱ ሰዊኡ፡ ኣካሉ ሰንኪሉ፡ ጉልበቱን ገንዘቡን ከፊሉ፡ ኤርትራ! ኤርትራ ንኽትከውን ብዘካየዶ ቓልሲ ነዘረጋገጻ ሃገረ ኤርትራ! ንህንጸታን ምዕባሌኣን ብልጽግናኣን እጅገኡ ሰብሲቡ ኣብ ዘረባረበሉ ዝነበረ ህሞት`ውን እንተኾነ፡ ብቕንኢ የዒንቶም ዓዊሩ፡ ዕንቕርቲ ጽልኦም ሽክነኦም ብዝኸሓነ […]

Continue Reading

ዝብኢ እንተሓነኸስ ፡ ንነብስኻ ይደሊ!

ካብ ግዱሳት ተጸናጸንቲ እከይ ውዲታት፡ ሰናይ ቅንያት በዓል ነጻነት ክኾነልኩም ንምነ!!! ዝበሃል ስለ ዝተሳእነ ኣይኮናን ጠፊእና ጸኒሕና፡ ኣብ ካልእ ጽምዶ ስራሕ ስለ ዝተታሓዝና’ምበር። ታሪኽ ብመሰልቱ ጥራይ ዘይኮነ፡ በቲ ክውን ሓቅታቱ ኢዩ ክዝንቶ ዘለዎ። ነዚ እምነት እዚ ብምሓዝ ኢና ድማ፡ ንኹሎም ጉራቔናት ንመሰለት ክውንነቶም፡ በቲ ዝመስልዎ ሓቅታት ንምግላጽ እንምድብ ዘለና።

Continue Reading